De impact van de huidige inflatie op uwpensioen(kapitaal)

Inflatie kan uw pensioen aanzienlijk beïnvloeden, aangezien vaststaande pensioeninkomens niet meestijgen met prijzen. Dit kan leiden tot verminderde koopkracht en de noodzaak om spaargeld sneller te gebruiken. Inflatie kan ook de waarde van pensioenspaargeld verminderen. Investeren in opbrengstvastgoed wordt aanbevolen als strategie om de impact te verminderen. Bij een verwachte inflatie van 6% neemt het benodigde pensioenkapitaal merkbaar toe. Het is essentieel om inflatie mee te nemen in uw pensioenplanning en financiële toekomst.

Inflatie kan een significante impact hebben op uw pensioen. Als u met pensioen gaat en uw pensioeninkomen vaststaat, kan inflatie ervoor zorgen dat uw koopkracht afneemt na verloop van tijd.

 

Dit komt door het feit dat wanneer de inflatie stijgt, de prijzen van goederen en diensten ook stijgen. Als uw pensioeninkomen niet stijgt met de inflatie, heeft u na verloop van tijd minder koopkracht om dezelfde uitgaven te doen. Dit kan betekenen dat u zich moet aanpassen aan een lagere levensstandaard of dat u uw spaargeld sneller moet gebruiken dan gepland.

Bovendien kan inflatie ook invloed hebben op uw pensioensparen. Als de inflatie hoger is dan de rente op uw pensioenspaargeld, kan de waarde van uw spaargeld in feite afnemen. Dit betekent dat u mogelijk minder pensioeninkomen heeft dan gepland omdat uw spaargeld minder waard is geworden door de inflatie.

Om de impact van inflatie op uw pensioen te verminderen, kunt u overwegen om te investeren in beleggingen die een hogere opbrengst hebben dan de inflatie, zoals opbrengstvastgoed. Een investering in onroerend goed gaat immers mee met de inflatie.

Een concreet voorbeeld

 

Graag geven we u een voorbeeld van de impact die inflatie heeft op het benodigde pensioenkapitaal. Stel dat u naast uw wettelijk pensioen een aanvullend inkomen wenst van € 1000 per maand gedurende 25 jaar vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. Wat heeft u dan nodig als pensioenkapitaal als uw actieve loopbaan ten einde is?

  1. Bij een inflatie van 2%, wanneer uw kapitaal een veilig rendement kan genereren van 3%
    1. Indien u uw kapitaal wenst te behouden heeft u nood aan een spaarsom van € 497.182
    2. Zonder behoud van kapitaal (gelden op na 25 jaar) is dit € 259.725
  2. Bij een inflatie van 5%, wanneer uw kapitaal een veilig rendement kan genereren van 3%
    1. Indien u uw kapitaal wenst te behouden heeft u nood aan een spaarsom van € 709.053
    2. Zonder behoud van kapitaal (gelden op na 25 jaar) is dit € 370.405

Kortom, inflatie heeft een negatieve impact op uw pensioeninkomen en pensioenspaargeld, en het is belangrijk om dit in overweging te nemen bij het plannen van uw pensioen en uw financiële toekomst.

Ook dit jaar verwachten de meeste experten een inflatie van 6%! Wenst u te bekijken hoe het effect van de huidige inflatie invloed heeft op uw financiële toekomst?

Blijf op de hoogte

De financiële omgeving en de betrokken omgevingsfactoren evolueren voortdurend. Onze financiële en vastgoedoplossingen ook. Via onze maandelijkse adviesbrief houden we u op de hoogte van relevante wijzigingen, tips en opportuniteiten.

" " indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.