Verlaag uw belastingdruk door fiscale optimalisatie

Zakelijk succes vertaalt zich niet altijd in een comfortabele levensstijl. De belastingdruk in België is hoog, en het vergt kennis en ervaring om op een fiscaal correcte en financieel aantrekkelijke manier financieel onafhankelijk te worden. Onze specialisten helpen u graag met een strategie die past bij uw financiële doelen op de korte en de lange termijn.

Remember to take care of yourself. You can't pour from an empty cup.

Richard Branson

Vertaal uw zakelijk succes in financiële onafhankelijkheid.

Leeft u uw meest comfortabele leven?

Als ondernemer weet u dat de belastingdruk in België hoog is. Gelukkig kunt u met de juiste strategie op een fiscaal correcte én financieel vriendelijke manier geld uit uw onderneming halen om op korte termijn privé-inkomsten te genereren en op lange termijn een mooi privé-rendement en aanvullend pensioen op te bouwen.

Onze specialisten adviseren u graag over de ideale strategie inzake overeenkomsten VAPZ, IPT, pensioensparen, langetermijnsparen en RIZIV-overeenkomsten (voor vrije beroepen). Zo kunt u (ook met geld uit uw bedrijf) een mooi pensioen opbouwen en nu al genieten van huurinkomsten uit uw investeringsvastgoed in België of een Second Home in Spanje.

Wat kunnen wij u bieden?

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u als zelfstandige op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen. Het opgebouwde kapitaal verhoogt uw koopkracht na uw pensioen.

De gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten, tot een maximum van 8,17% van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen drie jaar geleden. Dit verlaagt uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belastingen én minder sociale bijdragen dient te betalen.

U kunt een VAPZ afsluiten met een aanvullende overlijdensdekking, waardoor uw nabestaanden bij uw overlijden uw gestorte kapitaal ontvangen, aangevuld met een extra kapitaal. Hierdoor ontlast u uw dierbaren financieel zodat zij hun levensstandaard kunnen aanhouden.

Tot slot kunt u voor uw pensioensleeftijd al een voorschot nemen op uw opgebouwde kapitaal om met deze gelden vastgoed op privé naam aan te kopen.

Heeft u als zelfstandige nog geen VAPZ en wilt u optimaal gebruikmaken van de fiscale voordelen? Neem contact met ons op. Een VAPZ verlaagt uw belastingdruk en laat u toe om op een fiscaal vriendelijke manier extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Een Individuele Pensioentoezegging of IPT is een tweede fiscaal vriendelijke manier om met gelden uit uw Belgische vennootschap een aanvullend pensioen op te bouwen en uw naasten te beschermen. Bovendien kunt u met een voorschot op uw gestorte IPT-kapitaal nu al vastgoed op privé naam aankopen met gelden die opgebouwd werden door stortingen vanuit uw onderneming.

Stortingen in een IPT zijn tot een bepaald plafond aftrekbaar als beroepskosten. Dit heeft meestal een lagere vennootschapsbelasting voor uw onderneming tot gevolg. IPT-stortingen zijn definitief verworven en zorgen ook na een eventuele verkoop of faillissement van uw zaak voor een mooi aanvullend pensioen om uw levensstandaard aan te houden.

In tegenstelling tot een VAPZ kunt u bij een IPT kiezen voor een gewaarborgd of een variabel rendement (of een combinatie van beide) waardoor u naast het fiscaal rendement ook potentieel hoger financieel rendement kunt behalen.

U kunt met een IPT ook uw dierbaren beschermen. Bij een eventueel overlijden wordt uw gestorte kapitaal (al dan niet aangevuld met een extra kapitaal) uitgekeerd aan diegenen die u in uw overeenkomst heeft aangeduid als begunstigden. Met een aanvullende dekking gewaarborgd inkomen kunt u bovendien uw inkomen en uw pensioenopbouw tijdens een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid door ziekte of invaliditeit waarborgen. Met een aanvullende omzetverzekering weet u ook zeker dat uw bedrijf verder kan wanneer u tijdelijk arbeidsongeschiktheid zou zijn. Beide dekkingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten.

Tot slot kunt u voor uw pensioensleeftijd al een voorschot nemen op uw opgebouwde kapitaal om vastgoed op privé naam aan te kopen. Zo vermijdt u enerzijds de notariskosten van een traditioneel krediet en zo kunt u nu al genieten van een Second Home in Spanje of een opbrengsteigendom in België of Spanje. U kunt dus met gelden uit uw onderneming privé huurinkomsten én een potentiële meerwaarde op de lange termijn realiseren.

Een IPT kan gecombineerd worden met een VAPZ en is zeer flexibel. U kunt uw bijdragen en het risicoprofiel van uw IPT op elk moment wijzigen in functie van uw zakelijke cashflow en belastingdruk. Bovendien kunt u ongebruikte fiscale ruimtes uit het verleden benutten via extra stortingen (backservice). Onze specialisten adviseren u graag.

Bent u een zelfstandige met een eenmanszaak of een meewerkende echtgeno(o)t(e), en heeft u dus geen vennootschap? Dan kunt u geen IPT-overeenkomst afsluiten. U kunt in de plaats hiervan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

De stortingen die u vanuit uw eenmanszaak in deze overeenkomst doet kunnen aanleiding geven tot een aanzienlijke belastingbesparing. U kunt uw POZ-contract combineren met een VAPZ en andere vormen van fiscaal sparen.

Met een aanvullende overlijdensdekking wordt aan uw nabestaanden bovendien een extra kapitaal bovenop de reeds gespaarde reserves uitbetaald in het geval van een vroegtijdig overlijden.

Omdat uw wettelijk pensioen wellicht onvoldoende is om uw levensstandaard na uw pensioen aan te houden, kent de overheid een fiscaal voordeel toe wanneer u spaart tot een bepaald bedrag.

Het bedrag dat u jaarlijks kan sparen is geplafonneerd, maar u krijgt in het volgende jaar afhankelijk van uw persoonlijke aangifte een mooie belastingvermindering op uw stortingen. Onze specialisten adviseren u graag welke optie het meest interessant is voor uw situatie.

Mogelijk heeft u naast uw pensioensparen fiscaal nog extra ruimte in de personenbelasting. In dat geval kunt u door middel van langetermijnsparen uw pensioen verder aanvullen op een fiscaal aantrekkelijke manier.

Jaarlijks krijgt u een gedeelte van uw storting terug via een belastingvermindering in uw personenbelasting. Op uw 60ste betaalt u een beperkte eindtaxatie op uw gespaarde kapitaal. Daarna blijven de fiscale voordelen oplopen, maar bent u geen belasting meer verschuldigd.

U kunt, indien gewenst, uw gestorte kapitaal ook voor uw 60ste verjaardag opvragen. U kunt dit ‘voorschot op polis’ aanwenden voor de aankoop van vastgoed op uw privé naam.

Langetermijnsparen kan via een veilige tak 21-levensverzekering met gewaarborgd kapitaal en rendement, via een tak 23-beleggingsverzekering zonder gewaarborgd kapitaal en rendement maar met kans een hoger rendement, of via een gecombineerde strategie. U kunt de hoogte van uw stortingen en uw risicoprofiel te allen tijde wijzigen in functie van uw financiële en persoonlijke fiscale situatie.

Indien gewenst kan u uw inkomen en dierbaren extra beschermen. Met een overlijdensdekking krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bij uw overlijden bovenop de reeds opgebouwde reserves in de overeenkomst.

Bent u een geconventioneerde zelfstandige arts of zorgverstrekker in hoofdberoep? Dan heeft u jaarlijks recht op een RIZIV-toelage die u kunt investeren in een aanvullend pensioen en indien gewenst ook een gewaarborgd inkomen.

U ontvangt op de stortingen jaarlijks een gewaarborgd rendement, eventueel vermeerderd met een variabel rendement (winstdeelnames).

Een RIZIV-polis heeft een minimum duur en de overeenkomst wordt net als andere pensioenplannen enkel uitgekeerd bij uw pensioen of bij een vroegtijdig overlijden. Indien u een extra overlijdensdekking inbouwt dan wordt het gespaarde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) die u aangeduid heeft in uw overeenkomst.

U kunt uw RIZIV-polis verder uitbreiden met een aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid waardoor uw inkomsten (geheel of gedeeltelijk) beschermd zijn bij langdurige periode van werkonbekwaamheid als gevolg van ziekte of invaliditeit.

Heeft u privé geïnvesteerd in vastgoed? Met een schuldsaldo-overeenkomst wordt uw privé-woonkrediet geheel of gedeeltelijk aangezuiverd na uw overlijden. Zo worden uw nabestaanden financieel ontzorgd.

Bij Ceder weet ik dat mijn gezin de financiële gemoedsrust krijgt die het verdient. Dat dankzij een persoonlijke aanpak en begeleiding op maat van onze wensen. Een op en top professioneel team werkt niet alleen de best passende voorstellen uit, maar volgt deze ook nauwgezet op en stuurt bij waar nodig. Hierdoor kan ik me voluit focussen op wat echt belangrijk voor me is: mijn bedrijven en mijn gezin.

Maarten B.

Tips voor een comfortabel leven en pensioen

Andere mogelijkheden

Bescherm uw inkomen, uw patrimonium, de levenstandaard van uw dierbaren en de omzet van uw bedrijf. Bouw uw vermogen uit met interessante financiële oplossingen.
Investeer in zorgvuldig gekozen en kwalitatief hoogstaande studentenhuisvesting en residentiële nieuwbouwprojecten in België.

Investeer in een Second Home of opbrengsteigendommen in Spanje voor mooie huurinkomsten en onbezorgde vakanties.

Blijf op de hoogte

De financiële omgeving en de betrokken omgevingsfactoren evolueren voortdurend. Onze financiële en vastgoedoplossingen ook. Via onze maandelijkse adviesbrief houden we u op de hoogte van relevante wijzigingen, tips en opportuniteiten.

" " indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.