Residentieel vastgoed

Een investering in sterk residentieel vastgoed in België is een investering in de toekomst, ook in economisch onzekere tijden. Onze erkende vastgoedspecialisten (BIV nr. 508103) begeleiden u graag bij de aankoop en het beheer van duurzame en kwalitatieve studentenhuisvesting en residentiële nieuwbouwprojecten op strategische locaties in België.
Don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait.

Will Rogers

Een investering in vastgoed is zeker en vast een goede investering!

Inkomsten op korte termijn, potentiële meerwaarde op lange termijn

Wilt u uw vermogen aan het werk zetten, een mooi rendement realiseren, en op de korte termijn extra inkomsten realiseren om uw levensstandaard te verhogen? Een investering in sterk residentieel vastgoed biedt een sterke hefboom om uw vermogen én cashflow verantwoord te laten groeien.

Onze ervaren vastgoedspecialisten begeleiden u graag bij de aankoop en het beheer van duurzame en kwalitatieve studentenhuisvesting en residentiële projecten op strategische locaties in België. Zo realiseert u zorgeloos mooie huurinkomsten uit uw opbrengsteigendom en een potentiële meerwaarde bij een eventuele realisatie van uw vastgoed in de toekomst.

Onze nieuwbouwprojecten zijn duurzaam, ecologisch, kwalitatief sterk en ze situeren zich op strategische locaties in België die vlot bereikbaar zijn, waar voldoende werkgelegenheid is, waar veel lokale en sociale faciliteiten zijn, en waar er voldoende groenbeleving is in de directe en bredere omgeving rond het vastgoed.

Onze vastgoedspecialisten helpen u graag bij de selectie, aankoop en het beheer van uw residentieel vastgoed. Onze jarenlange ervaring als rentmeesters garandeert een zorgeloze investering op de lange termijn.

Er is in Vlaanderen een chronisch tekort aan kwalitatieve studentenhuisvesting, zowel in de klassieke universiteitssteden als in centrumsteden met nieuwe onderwijsinstellingen. Daarom biedt Ceder ook studentenhuisvesting als investering aan. Dit biedt mooie huurinkomsten per jaar en een potentiële meerwaarde bij realisatie op de langere termijn.

Elk jaar nieuwe huurders vinden, afspraken maken met huurders en huurders opvolgen vergt een zekere inspanning. Daarom ontzorgen wij u graag bij het beheer van uw studentenhuisvesting. Zo kan u zorgeloos genieten van een economisch stabiele investering en een verdere groei van uw patrimonium.

Rentmeesterschap

Onze rentmeesters begeleiden u graag in het professioneel beheer van uw investering. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw vastgoed en rendement. Ons vastgoedteam heeft inmiddels meer dan 450 appartementen en woningen in beheer, voornamelijk in de economisch sterke driehoek Antwerpen – Brussel – Gent.

Bij de vastgoedprojecten die we adviseren trachten we altijd meerdere units in het gebouw in beheer te hebben. Hierdoor kunnen we het beheer efficiënter organiseren. Wij ontzorgen u graag met alle administratieve, financiële en technische taken.

Als professionele rentmeesters nemen wij de volgende taken op ons om u als eigenaar te ontlasten:

We stellen uw eigendom te huur: we organiseren een professionele fotoreportage, publiceren uw eigendom, we organiseren bezoeken met kandidaat-huurders, we screenen kandidaat-huurders en we maken het huurdossier op.  

We verstrekken deskundig advies inzake de huurwetgeving en andere wetten en reglementering die verband houden met onze opdracht en uw pand.

We verhuren namens u alle of een deel van de beheerde goederen, zoals in het huurregime (duur, prijs, onkosten en voorwaarden) overeengekomen.

We verlengen, vernieuwen of verbreken in uw naam bestaande huurcontracten, al dan niet met schadevergoeding. We sluiten alle overeenkomsten desbetreffend af.

We ontvangen in uw naam alle betalingen en voeren ook noodzakelijke betalingen uit. We geven en ontvangen de hiervoor geldige kwijtschriften of ontlastingen.
We aanvaarden en versturen in uw naam alle opzegbrieven, en we geven hier de nodige gevolgen aan. Zo kunnen we de opzeg aanvaarden of opzeg corrigeren door de toepassing van schadebedingen.
We beheren in uw naam alle waarborgen volgens uw instructies als eigenaar.
We zien toe op de uitvoering van alle voorwaarden van het huurcontract vooraleer de huurder zijn intrek neemt in het pand. Zo vragen we bijvoorbeeld een bewijs van huurwaarborg op, en het bewijs van een geldige brandverzekering.

We stellen een expert aan voor het opmaken van de intredende en uittredende plaatsbeschrijving.

We verstrekken deskundig advies inzake de huurwetgeving en andere wetten en reglementering die verband houden met onze opdracht en uw pand.

We stellen een expert aan voor het opmaken van de staat van bevinding bij schade of discussies over de staat van het appartement.

We manen uw huurder zo nodig aan om de verplichtingen na te komen.

In geval van technische gebreken (bijvoorbeeld een defecte boiler) maken we in overleg met u een afspraak met een specialist zodat deze ter plaatse kan komen.

Indien u als eigenaar/opdrachtgever uw akkoord geeft, dan geven we in uw naam toestemming aan de huurder om verbouwingen, aanpassings- en verfraaiingswerken uit te voeren op voorwaarde dat de huurder de hiervoor gebruikelijke verzekeringsovereenkomsten afsluit om zijn en uw aansprakelijkheid te dekken.

We wijzingen in onderling overleg met u de huurprijs indien blijkt dat door marktomstandigheden de voorgestelde huurprijs niet meer marktconform is.

De vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering van Mede-Eigenaars is geen basistaak binnen deze opdracht maar wij zullen als rentmeester vooraf nauwkeurig de agenda van de AV evalueren en naargelang de noodzaak (al dan niet relevante stempunten) beslissen om al dan niet aanwezig te zijn.

We hebben in de loop van de jaren al goed advies van Dominique en zijn team gekregen.

Joost G.

Onze vastgoedprojecten in België

Uw voordelen van ons residentieel vastgoed

Kwalitatief vastgoed
Ons vastgoedteam werkt uitsluitend samen met gerenommeerde projectontwikkelaars. Zo zijn we zeker dat u investeert in kwalitatieve, duurzame en ecologisch verantwoorde nieuwbouwprojecten. Onze partners respecteren ook de planning en alle overige afspraken.
Een strategische ligging

Onze vastgoedspecialisten bieden uitsluitend investeringsprojecten aan die vlot bereikbaar zijn met de wagen en het openbaar vervoer en met voldoende werkgelegenheid en sociale faciliteiten (onderwijs, sport, recreatie, winkels) in de buurt.

Voldoende groen in de buurt
Onze vastgoedspecialisten waken er ook over dat er voldoende groenzones in de directe en bredere omgeving van uw vastgoed aanwezig zijn. De kwaliteit van leven in en rond uw vastgoed bepaalt immers mee de waarde en het rendement op de korte en lange termijn.
Aankoop uit de zaak, privé huurinkomsten

In bepaalde gevallen kunt u een voorschot nemen op het kapitaal dat u vanuit uw bedrijf in uw IPT of VAPZ heeft opgebouwd. Zo kunt u privé vastgoed aankopen met middelen die door het bedrijf gestort werden. Hierdoor realiseert u een belastingvoordeel in uw bedrijf en kunt u de huurinkomsten meteen privé aanwenden.

Een sterk team met jarenlange ervaring
Ceder is erkend door het BIV (BIV nr. 508103) en onze vastgoedspecialisten hebben jarenlange ervaring met de aankoop en het beheer van de vastgoedinvesteringen voor onze cliënten. Wij kennen ons vak, houden alles voor u in de gaten en ontzorgen u volledig.
Volledige ontzorging door ons rentmeesterschap
Wilt u de administratieve, financiële en technische verplichtingen van uw vastgoedinvesteringen uitbesteden? Dat kan! Ons ervaren team van rentmeesters ontzorgt u volledig, zodat u optimaal kan genieten van uw rendement, nu en in de toekomst.

Blijf op de hoogte

De financiële omgeving en de betrokken omgevingsfactoren evolueren voortdurend. Onze financiële en vastgoedoplossingen ook. Via onze maandelijkse adviesbrief houden we u op de hoogte van relevante wijzigingen, tips en opportuniteiten.

" " indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.