Drie tips om uw vermogen in tijden van hoge inflatie veilig te stellen

Voorkom impact van 6.2% inflatie in 2022 op uw vermogen. Ontdek strategieën: investeer in inflatiebestendig vastgoed, gebruik lage rente slim en herzie pensioenvoorzieningen met ons advies.

Laat de torenhoge inflatie uw financiële toekomst niet belemmeren!

 
 

Op basis van de maandvooruitzichten zou volgens het federaal planbureau de gemiddelde jaarinflatie in 2022 uitkomen op 6,2%. Met andere woorden, indien u op 1 januari 2022 een bedrag van €100.000 op uw bankrekening had heeft dit tegen het einde van het jaar nog een waarde van €93.800. Niet leuk, als u weet dat deze €100.000 netto sparen heel wat inspanning heeft gekost.

 

Hoe beschermen we ons tegen inflatie?

 

1 Investeer in inflatiebestendige activa
Wanneer er een hoge inflatie heerst is het uiteraard verstandig om uw vermogen onder te brengen in activa die deze inflatie volgt. Zo zijn er niet al teveel, doch de meest veilige investering die u deze bescherming kan bieden zijn nog steeds onroerende goederen. Vastgoed is immers niet meer dan de combinatie van grond, materiaal en arbeid, waarvan de factor ‘arbeid’ gelinkt is aan de index (inflatie) en reeds meer dan 50 tot 60% van de waarde van vastgoed vertegenwoordigd.

2 Leen je rijk!

Hoewel we allen werden opgevoed met het idee van ‘zo weinig mogelijk lenen en liefst ook de schulden zo snel mogelijk afbetalen’ is dit vandaag net hetgeen we beter niet doen. De kunst is dan ook om maximaal deze lage rente in uw voordeel te benutten door voldoende passief in uw vermogen te integreren. De uitstaande schuld zal immers door de torenhoge inflatie automatisch in waarde afnemen, daartegenover zal uw investeringsvastgoed door de inflatie in waarde toenemen. Het resultaat: Uw rendement neemt aanzienlijk toe, en uw risico neemt af. Uw vastgoed portefeuille wordt groter en dus zal er een grotere spreiding ontstaan.

Tip: Activeer dood kapitaal. Heeft u reeds een mooie schuldvrije waarde op één van uw onroerende goederen? Indien ja, kunnen we vaak zonder het mobiliseren van cashgelden deze optimalisatie implementeren. Lage rente in uw voordeel benutten, uw vastgoedportefeuille uitbreiden en dit zonder hiervoor cashgelden aan te spreken.

3 Herbekijk samen met ons uw pensioenvoorzieningen
Door de lage rente halen zowat alle tak 21 spaarvoorzieningen geen rendement.  U verliest dus ongemerkt een deel van uw pensioenkapitaal. Indien mogelijk is het dus zeker de moeite waard om te kijken of er alternatieven zijn om uw pensioen kapitaal al dan niet deels te heroriënteren naar meer dynamische beleggingsvormen.

Blijf op de hoogte

De financiële omgeving en de betrokken omgevingsfactoren evolueren voortdurend. Onze financiële en vastgoedoplossingen ook. Via onze maandelijkse adviesbrief houden we u op de hoogte van relevante wijzigingen, tips en opportuniteiten.

" " indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.